Pacienții cu arsuri vor beneficia de concedii medicale pe toată perioada tratamentului și a recuperării. Executivul a adoptat Ordonanța care oferă cadrul legal pentru acordarea de către medicul curant a concediului pentru incapacitate temporară de muncă. De asemenea, a aprobat și proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Măsuri pentru creșterea calității serviciilor medicale

De altfel, ministrul Sănătății spunea în urmă cu o săptămână că se vor face aceste modificări. Declarația ministrului a venit după ce s-a constatat faptul că medicul Cătălin Denciu, care a salvat mai mulți pacienți în incendiul de la Piatra Neamţ, nu mai putea beneficia de concediu medical.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă: “Este, practic, o completare a listei de afecţiuni pentru care se acordă aceste concedii medicale care depăşesc perioada obişnuită de acordare a concediilor medicale.”

Spitalele publice se pot asocia în consorții medicale

Totodată, Executivul a aprobat și proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Ministerul Sănătății: “Astfel, în premieră, va fi înființat Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, o platformă electronică în administrarea Ministerului Sănătăţii, și care va furniza datele necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate. În prezent, informațiile privind profesioniștii din sănătate sunt disipate între Ministerul Sănătății, asociații profesionale precum Colegiul Medicilor din România, direcțiile de sănătate publică sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul registru va facilita aplicarea strategiilor de resurse umane în sănătate și stabilirea în mod obiectiv a necesarului de specialiști dintr-un anumit domeniu și repartiția acestora pe arii geografice sau unități sanitare publice. Totodată, actul normativ definește pentru prima oară serviciul de audit clinic, care va reprezenta o metodă de îmbunătățire a calității asistenței medicale prin revizuirea sistematică a practicilor curente în comparație cu un sistem de referință acceptat. Activitatea de audit clinic se va desfășura de către auditori clinici interni sau independenți, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Noile reglementări introduc și posibilitatea ca spitalele publice să se poată asocia în consorții medicale, cu personalitate juridică, în scopul derulării în comun de activități medicale, cercetare științifică, investiții în infrastructură, achiziții de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, precum și alte activități specifice unităților sanitare respective. De asemenea, actul normativ reglementează tarifele serviciilor hoteliere suportate de persoana care însoțește copilul cu vârstă mai mare de 3 ani internat într-un spital public sau în situația în care medicul consideră că nu este necesară prezenţa însoțitorului, în sensul că acest tarif nu poate depăși dublul sumei reprezentând alocația pentru hrană specifică secției în care este internat copilul. Pentru pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internat, tarifele serviciilor hoteliere se suportă de către casele de asigurări de sănătate, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.”