Medicii de familie pot da rețete bolnavilor cu schema terapeutică stabilă. Decizia a fost luată printr-o Hotărâre de Guvern privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naționale de sănătate, în contextul situației epidemiologice.

Medicamentele se dau în baza scrisorii medicale

Potrivit Ministerului Sănătății, prescripțiile medicale pot fi date pentru bolnavii cu schemă terapeutică stabilă, tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative.

Ministerul Sănătății: “Medicii de familie să poată emită prescripții medicale, pentru bolnavii cu schemă terapeutică stabilă, tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative, în baza documentelor medicale care au fost emise acestora de către medicii specialiști – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru unele  medicamente din Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicata, cu modificările ulterioare, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis care sunt prescrise de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.”