Bolnavii de COVID fără simptome sau cu simptome ușoare nu vor mai fi internați. Aceștia vor fi monitorizați de către medicii de familie. Pentru aceste servicii, medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare pacient.

Medicii de familie vor elibera concediile medicale

Guvernul a adoptat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede că pacienţii asimptomatici sau cu forme uşoare de COVID-19 vor fi moniorizați de către medicii de familie.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate: “Medicii de familie  vor asigura  monitorizarea stării de sănătate a pacienților până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, precum și după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigații paraclinice specifice, în cazul în care persoanele nu prezintă semne şi simptome sugestive definiției de caz. Plata medicilor de familie se face prin tarif pe caz, de 105 lei, pe baza unui contract distinct, de natură civilă, care va fi  încheiat de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în cadrul căruia medicul de familie își desfășoară activitatea cu casa de asigurări de sănătate. Finanțarea serviciilor de monitorizare, se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.”

Bolnavii de COVID fără simptome sau cu simptome ușoare nu vor mai fi internați

Totodată, autoritățile au decis ca medicii de familie să fie cei care acordă concediile medicale și pentru boală și pentru carantina celor la care nu se confirmă infecția cu SARS-COV-2.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate: “Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie care au luat în evidenţă și au monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii și durata monitorizării.  Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, iar în urma investigațiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat  diagnosticul de boală infectocontagioasă, medicul de familie acordă concediu medical pentru carantină pe baza documentului eliberat de către direcția de sănătate publică și pentru perioada înscrisă în acesta. De asemenea, pentru persoanele pentru care direcțiile de sănătate publică au emis documente prin care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, certificatele de concediu medical se acordă de către medicul de familie, pe baza acestor documente, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență.”