Guvernul a reglementat telemedicina. Astfel, pot fi furnizate servicii medicale la distanță, prin telemedicină, de către toți profesioniștii din domeniul sănătății.

Ce servicii pot fi furnizate prin telemedicină?

Potrivit ordonanței de urgență, serviciile care pot fi furnizate și prin telemedicină sunt teleconsultația, teleexpertiza, teleasistenţa, teleradiologia, telepatologia și telemonitorizarea.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: “Criza sanitară fără precedent a impus suplimentarea și diversificarea serviciilor medicale pentru a răspunde nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi, dar şi pentru gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare din domeniu. Era nevoie de modificarea cadrului legal general care să dea posibilitatea acordării asistenței medicale prin telemedicină de către toate unitățile sanitare publice și private, în beneficiul pacienților.”

Guvernul a reglementat telemedicina

Autoritățile susțin că beneficiarii telemedicinei sunt pacienții care pot avea acces mai rapid la actul medical. Este o formă de a evita răspândirea noului coronavirus prin limitarea deplasărilor şi interacţiunilor interumane directe, fără a afecta accesul pacienților la asistența medicală necesară.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: “Serviciile de tipul teleradiologiei și al teleconsultațiilor pot contribui la scurtarea listelor de așteptare, pot optimiza utilizarea resurselor și pot ajuta la creșterea productivității, ceea ce duce, în final, atât la îmbunătăţirea asistenţei medicale, cât şi la o eficienţă sporită a sistemului sanitar din România, beneficii cu atât mai importante și mai necesare în contextul actual determinat de pandemia generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.”

În termen de 45 de zile de la elaborare, Ministerul Sănătății va elabora normele metodologice generale de punere în aplicare a ordonanței, care vor fi aprobate printr-o hotărâre a Guvernului. Ea va cuprinde specialităţile medicale şi lista serviciilor care fac obiectul serviciilor de telemedicină, condiţiile de organizare şi funcţionare a telemedicinei, pentru fiecare tip de serviciu de telemedicină, responsabilitatea stabilirii calităţii serviciului de telemedicina și a verificării respectării ei și modalitatea de acordare a serviciilor de telemedicină.