S-a reluat tipărirea cardurilor de sănătate! S-a reluat tipărirea cardurilor de sănătate! Ministerul Sănătății a anunțat că va începe și distribuirea lor către Casele Județene de Asigurări de Sănătate. Cine va beneficia de acestea?

Vor fi realizate 1,2 milioane de carduri de sănătate

Ministerul Sănătății a încheiat un acord-cadru pentru reluarea procesului de tipărire a cardului național de asigurări sociale de sănătate. De aceste carduri vor beneficia persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi/sau au dobândit calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.

Comunicat de presă Ministerul Sănătății: “Procesul de retipărire a cardurilor de sănătate a început, urmând ca un număr de 400.000 de carduri de sănătate să fie livrate către Casele Județene de Asigurări de Sănătate în două loturi. Primul lot, de 200.000 de carduri de sănătate, se va livra până la data de 31 noiembrie 2023, iar al doilea lot are ca termen de livrare data de 15 decembrie 2023. Bugetul alocat pentru tipărirea celor 400.000 de carduri este de aproximativ 5,5 milioane lei. Distribuirea cardului de sănătate va fi realizată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.”

S-a reluat tipărirea cardurilor de sănătate!

Cardul de sănătate este instrumentul prin care se face dovada calităţii de asigurat la accesare serviciilor medicale şi care confirmă prezenţa asiguratului la unul din furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate.