Prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament
fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele 
dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind
protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a
reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau
orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru
versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic
continutul acestei Politici de Confidentialitate.

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți
controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Primim de la dvs. informații referitoare la
adresa dvs. de email cu scopul de a vă trimite newsletterul nostrum informativ.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs.
cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre
și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin opțiunea de dezabonare.