Ajutorul financiar dat pensionarilor nu afectează plafonul de compensare a medicamentelor. Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2 000 de lei au primit în luna iulie un ajutor financiar de 700 de lei. Reprezentanții CNAS au precizat ca acest ajutor nu va fi luat în calcul la stabilirea plafonului de compensare cu 90% a prescripţiilor medicale.

Cum se va asigura finanțarea?

CNAS menţionează că finanţarea se asigură în proporţie de 50% din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi, respectiv, de 40% prin transferuri de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Sănătăţii.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate: “Reamintim că în scopul creșterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor cu venituri mici, începând cu data de 1 ianuarie 2022 pensionarii cu venituri din pensii și indemnizații sociale până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, beneficiază de compensare cu 90% pentru medicamentele din sublista B cuprinsă în Lista de medicamente compensate și gratuite aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 720/2008, a căror valoare la nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei/lună.”

Ajutorul financiar dat pensionarilor nu afectează plafonul de compensare a medicamentelor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate: “Ajutorul financiar în valoare de 700 de lei, acordat în luna iulie 2022 pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei prin punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.74/02.06.2022, nu reprezintă venit din pensie sau din indemnizaţie socială şi nu va fi luat în calcul la stabilirea plafonului de compensare cu 90% a prescripţiilor medicale.”